Retour- , Garantie- & Montagevoorwaarden

Retourneren:

Wanneer moet ik het artikel uiterlijk terugsturen?

U dient het artikel binnen het bedenktermijn van 14 dagen na ontvangst te retourneren. Bij B2B geldt er geen bedenktermijn.

Let op dat deze in de originele staat en onbeschadigd terug word gestuurd.

Mocht u een product willen retourneren dan kunt u een e-mail sturen naar: info@trainhornsnederland.nl zodat wij er van op de hoogte zijn.

Hoe moet ik het artikel retourneren?

Retourneer uw aankoop in de originele, onbeschadigde verpakking, inclusief een kopie van de originele factuur. Geef eventueel ook een korte omschrijving van reden van retournering aan (bijvoorbeeld: beschadigd artikel, onvolledig artikel), en uw contactgegevens.

Wanneer de bestelling beschadigd is, onvoldoende gefrankeerd is, er geen kopie van de factuur bijgevoegd is of/en er geen melding van retour per e-mail bij ons gemeld is, zal deze retournering niet in behandeling worden genomen.

Retourneringen kunnen naar onderstaand adres gestuurd worden:
Train Horns Nederland
o.v.v. retournering
Bruinvisweg 2
7156JA Beltrum
Let op! Dit is geen bezoekadres.

Schade en waardevermindering

Als klant heb je het recht om het ontvangen product na ontvangst te beoordelen, zoals je dit in een winkel ook zou doen. Indien tijdens het beoordelen zichtbare schade of gebruikssporen aan het product ontstaan (bijvoorbeeld door monteren / demonteren) die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, is de klant voor deze waardevermindering aansprakelijk. Het is dan ook belangrijk dat je het product tijdens de bedenktermijn zorgvuldig en voorzichtig behandelt.

Krijg ik mijn verzendkosten terug bij het retourneren?

Wij zullen zo spoedig mogelijk na ontvangst en controle van het artikel overgaan tot restitutie van het aankoopbedrag en de verzendkosten.

De kosten en de verantwoordelijkheid voor het retourneren van de bestelling zijn voor uw eigen rekening.

Mijn bestelling is onvolledig afgeleverd. Wat moet ik doen?

Neem binnen een week contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@trainhornsnederland.nl. Wij zullen samen met u naar een passende oplossing zoeken.

Ik heb een defect artikel ontvangen. Wat moet ik doen?

Controleer bij ontvangst van uw bestelling altijd goed de artikelen. Heeft u een beschadigd artikel ontvangen? Dan vragen wij u om dit zo snel mogelijk te melden bij ons via infotrainhornsnederland.nl , het liefst binnen 48 uur. Wij verzoeken u ook om foto’s mee te sturen van de situatie, zodat wij de schade kunnen beoordelen.

Duplicaat factuur:

De originele factuur wordt door ons meegeleverd bij uw bestelling. Wilt u een duplicaat aanvragen dan kan dit via info@trainhornsnederland.nl, vermeld hierbij wel het ordernummer en uw naam. Wij zullen hiervoor €2.95 aan administratie kosten in rekening brengen, die vooraf voldaan moet worden.

Garantie:

Garantie voorwaarden:

Bij alle producten worden de wettelijke garantie termijn gehanteerd. Indien zich tijdens de garantie termijn een defect aan het product mocht voordoen (als gevolg van fabricage- of materiaalfouten), zullen we samen opzoek gaan naar een oplossing.

In sommige gevallen kan het recht op garantie vervallen – zelfs als het product nog binnen de garantie periode valt. Dit kan onder andere komen door:

  • Gebreken die ontstaan zijn aan het product door een onjuiste montage (verkeerde aansluiting/montage, verkeerde spanning, kortsluiting etc.)
  • Aangebrachte schade die na de koop ontstaan is (zoals vallen, scheuren, krassen).
  • De koper wijzigingen aan producten heeft aangebracht, wijzigingen heeft laten aanbrengen.
  • Reparaties aan het product heeft laten verrichten door derden of zonder haar schriftelijke toestemming.
  • Het product naar oordeel van leverancier is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of sprake is van normale slijtage.
  • Het product niet in originele samenstelling is en/of gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
  • Verwijdering of beschadiging van garantiestickers/zegels.
  • Het product op andere wijze of in andere omstandigheden is gebruikt dan waar deze voor bedoeld is.
  • Beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken en/of factoren.

Wij raden u aan om alvorens uw product op te sturen eerst te bekijken of uw product niet uitgesloten is van garantie. In bovengenoemde gevallen komen de reparatie kosten voor rekening van de afnemer.

De wettelijke garantie geldt uitsluitend indien je over een factuur beschikt en indien je ons binnen bekwame tijd (14dagen) na constatering van de gebreken op de hoogte hebt gesteld.

De garantie is niet overdraagbaar.

B2B verkoop:

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur na levering per mail te worden gemeld.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

Montage voorwaarden:

Voor beschadigingen of defecten tijdens of na montage zijn wij ten alle tijden niet aansprakelijk.

Belangrijk: Elektrische delen van een hoorn moeten op een droge plek gemonteerd worden!

Team Train Horns Nederland